FANDOM


Suomalaiset tietokonepeliyritykset muodostavat noin 60 yrityksen kokonaisuuden. Ne tuottavat matkapuhelimilla, muilla mobiililaitteilla (esim. Nintendo DS, PSP), tietokoneilla ja pelikonsoleilla (esim. Xbox 360, PS2 ja PS3) pelattavia pelejä.

Tunnetuimpia suomalaisia pelialan yrityksiä ovat Remedy Entertainment, Bugbear Entertainment, Sulake, Sumea ts. Digital Chocolate, Apaja Online Entertainment, RedLynx ja Housemarque.

Tilastoja Muokkaa

Suurin osa suomalaisista peliyrityksistä on suhteellisen pieniä. Neogamesin tilastojen mukaan vain 35 prosenttia yrityksistä eli noin 20 yritystä työllistää yli kymmenen henkeä.

Pelialan liiketoiminta painottuu pääkaupunkiseudulle. 67 prosenttia yrityksistä sijaitsee Helsingissä tai sen lähialueilla. Toinen merkittävä pelialan keskittymä on Oulun seudulla. Oulussa on 17 prosenttia suomalaisia peliyrityksistä.

Suomea on totuttu pitämään mobiilipelimaana. Tilastojen mukaan kuitenkin PC- ja konsolikehittäjiä on 33 prosenttia yrityksistä. Mobiilin osuus on 29 prosenttia, online-pelinkehittäjien 17 prosenttia ja käsikonsolin 9 prosenttia. Loput 12 prosenttia kuuluvat ryhmään muut. Usealla yrityksellä on kuitenkin kehitystoimintaa monille alustoille.

Pelialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 2007 noin 85 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät kotimaassa noin tuhat henkeä.

Pelialan saamat tuet Muokkaa

Suomessa tietokonepelit nähdään yhtenä lupaavista vientialoista, minkä vuoksi niiden kehitys- ja vientiponnistukset saavat tukea muun muassa Tekesistä. Tekesin omien tilastojen mukaan vuonna 2007 pelialan yrityksille myönnettiin tukea kaikkiaan noin 7 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 alusta peliala on myös kuulunut kulttuurivientialoihin. Pelialan vientiä ja asemaa suomalaisen kulttuuriviennin kentässä on käsitelty muun muassa opetusministeriön kulttuurivientiselvityksissä.

Pelialan organisaatiot Muokkaa

Suomalaisen pelialan keskus Neogames toimii alan yleisten toimintaedellytysten parantamiseksi. Neogamesin toimintaan kuuluvat muun muassa erilaiset vientitapahtumat, pelialan tutkimus, pelialan yritysten konsultointi sekä muut pelialan yrityksille, oppilaitoksille ja tutkijoille suunnatut palvelut.

Suomen pelikehittäjät ry puolestaan on pelinkehittäjäyritysten muodostama yhdistys, joka toimii pelialan kehittäjäyritysten edustajana. Pelialan työntekijät ovat järjestäytyneet IGDA:ksi. Alan suomalaisen vähittäiskaupan, maahantuonnin ja jakelun kattojärjestö on Figma ry., joka muun muassa julkaisee kerran kuukaudessa luettelon myydyimmistä peleistä ja jakaa musiikkiteollisuuden tapaan alan kultalevyt parhaiten Suomessa myyneille peleille.

Alan järjestöjen lisäksi pelialan kehitystoimintaa tehdään elinkeinopolitiikan keinoin myös muualla. Muiden alojen ohella myös pelialaan panostavia alan kehittämiskeskuksia ovat muun muassa yritysten, tutkimustahojen ja Helsingin kaupungin muodostama Forum Virium Helsinki -klusteri, Osaamiskeskusohjelman Digitaaliset sisällöt -hankkeen hallinnoija Culminatum, SILE, jolle Neogames on hallinnoinut pelialan jalostamoa, sekä Teknologiakeskus Hermia, joka on Pirkanmaan Osaamiskeskusohjelma-hallinnoija. Edellä mainittujen tahojen lisäksi eräät muutkin alueelliset tahot ovat osoittaneet kiinnostusta pelialan alueelliseen kehittämiseen.