FANDOM


Travian on selaimessa pelattava peli, joka sijoittuu fiktiiviseen Travianin maailmaan. Peli on alun perin saksalainen, mutta se on käännetty useille kielelle. Pelissä on kolme heimoa: gallialaiset, teutonit eli germaanit ja roomalaiset. Pelin edetessä tulee yksi heimo lisää: nataarit, joita ihmispelaajat eivät voi käyttää. Nataareilta on tarkoitus varastaa rakennusohjeet, joilla rakennettaisiin Maailmanihme (engl. Wonder of the World). Nataarikyliä ilmestyy pelin lopussa 13 kappaletta, joten niitä riittää vain parhaimmille liitoille. Liittoumat ovat olennainen osa peliä ja ilman liittoa peliä on mahdotonta voittaa. Pelin tarkoituksena on kehittää omaa kylää, hallita resursseja, sotia sekä luoda liittoumia tai olla niissä mukana. Pelin lopullisena tavoitteena on varastaa nataareilta maailman ihmeen rakennusohjeet ja rakentaa kyseinen rakennus tasolle 100. Tällöin peli päättyy. Peliä voi pelata useilla palvelimilla. Palvelimia on kolmenlaisia: normaaleja, joita palvelimista suurin osa on, "speed"-palvelimia, joilla pelin nopeus on kolminkertaistettu, sekä "classic"-palvelimia, joilla pelataan Travianin vanhempaa versiota. Speed-palvelimia on yleensä yksi per maa. Suomessa on kuusi tavallista, yksi speed-palvelin (kolminkertainen nopeus tavalliseen verrattuna) ja yksi classic-palvelin (versio 2,5). Säännöt ovat Travianissa yksinkertaiset, mutta niiden tulkinta on yleensä kirjavaa. Tuomioista voi keskustella ja niistä voi valittaa. Siitä ei tosin ole useinkaan mitään hyötyä. Uudet pelaajat voivat myös suorittaa tehtäviä, jotta he pääsisivät hyvin alkuun.

Erilaisia rakennuksia Travianin kolmannessa versiossa on 36 kappaletta. Resursseja on neljä - puu, savi, rauta ja vilja. Lisäksi erilaisia sotilasyksiköitä on 10 heimoa kohti.

Uudet pelaajat voivat selvittää itselleen sopivan heimon ja taktiikan useilta Travianin ympärille muodostuneilta sivustoilta, joilla on erilaisia oppaita ja työkaluja, joiden avulla on tarkoitus hallita peliä paremmin. Kullakin heimolla on omat selvästi erotellut vahvuutensa ja heikkoutensa, joten valinnanvaraa on.

Resurssit Muokkaa

Travianissa on neljä erilaista resurssia; Puu, savi, rauta ja vilja. Tärkein näistä on vilja, koska sitä kuluu aina joukkoihin ja rakennuksista tuleviin asukkaisiin. Travianissa on olemassa viljakyliä, joissa muita kyliä enemmän viljaa. 9-viljaisessa (cropissa) on 9, 7-viljaisessa(cropissa) on 7 ja 15-viljaisessa (cropissa) 15 viljapeltoa. Kokeneilla pelaajilla on monia 15-viljaisia kyliä, mutta aloittelijan kannattaa pysyä vähän aikaa erossa näistä. Näitä 9 ja 15 viljaisia kyliä on aika harvassa, joten niitä voi olla hankala löytää ilman apua. Kaikki kentät saa laajennettua tasolle 10, paitsi pääkaupungissa kaikki kentät saa laajennettua tasolle 20. Classic-versiossa pääkaupungissa kaikki kenttät saa laajennettua vain tasolle 12.

  • Puu: Erityisesti teutoniheimolle tärkeä resurssi, sillä sitä kuluu runsaasti sen joukkojen koulutukseen.
  • Savi: Erityisesti gallialaisten heimolle tärkeä resurssi, sillä sitä kuluu runsaasti sen joukkojensa koulutukseen.
  • Rauta: Erityisesti roomalaisten heimolle tärkeä resurssi, sillä sitä kuluu runsaasti sen muureihin ja joukkojen panssareihin.

Keitaat Muokkaa

Keitaat ovat yksi Travianin keskeisimpiä elementtejä. Keitaat tunnistaa kartalta poikkeavasta ulkonäöstä. Keitaisiin ei voi perustaa uutta kylää, mutta ne voi valloittaa sankarilla, kun sankarin kartano on kehitetty tasolle 10. Keitaat antavat bonusta resurssituotantoon ja ne ovatkin todella haluttuja. Yhdelle kylälle voi vallata korkeintaan kolme keidasta. Keitaita on kahdenlaisia; toiset antavat +25% yhtä resurssia ja toiset sen lisäksi vielä +25% viljaa. +50% viljakeidaskin on mahdollinen. Classic-versiossa ei ole sankareita, siksi niitä ei voi myöskään valloittaa. Ensimmäisen keitaan saa, kun sankarinkartano on tasolla 10, sen jälkeen tasolla 15 ja viimeisen tasolla 20.

Joukot Muokkaa

Travianissa on valittavana kolme eri heimoa: roomalaiset, teutonit ja gallialaiset.

Travianin heimoista gallialaisten joukoilla on paras yleispuolustus (roomalaisten pretoriaanilla on paras puolustus jalkaväkeä vastaan ja teutonien keihäsmiehellä on paras puolustus ratsuväkeä vastaan). Gallialaisten puolustajien valtti on heidän nopeutensa. Esimerkiksi druidiratsastajat ovat kolme kertaa nopeampia kuin pretoriaanit. Gallialaisilla on nopeimmat kauppiaat, ja he kantavat keskinkertaisesti resursseja. Gallialaisilla on helpoin pelata puolustavasti, mutta myös aggressiivinen peli on mahdollinen. Heidän kätkönsä piilottaa kaksi kertaa enemmän resursseja kuin kahdella muulla heimolla, ja lisäksi ansoittaja auttaa puolustautumaan vihollisarmeijoita vastaan. Gallialaisten hyökkäysjoukkojen valtti on taas niiden nopeus. Haeduaanit ja Teutateksen Salamat (etenkin Salamat) ovat niin nopeita, että niitä vastaan on vaikea ehtiä puolustautua, ellei hyökkäysmatka ole pitkä.

Teutonit ovat pelin aggressiivisin heimo. Heidän perushyökkäysyksikkönsä, nuijamies, on kyvyiltään "huonoin" mutta niin halpa, että niitä saa helposti todella paljon. Heidän joukkonsa ovat halvimmat Travianissa. Teutoniarmeijan puolustuskyky ei vastaa esimerkiksi gallialaisten armeijaa, mutta puolustusjalka- ja -ratsuväeksi on keihäsmiehet ja paladiinit. Hitautensa takia teutoneiden on vaikea siirtää puolustusjoukkoja kylästä toiseen, vaikkakaan itse yksiköissä ei ole muuta moittimista. Teutoneilla on erityiskykynä ryöstöbonus – Kätköt piilottavat teutoneita vastaan vain 80% normaalista resurssimäärästä, minkä takia tämä heimo kasvaa nopeasti alussa.

Roomalaisten erikoisuutena on kyky päivittää resurssikenttiä ja kylän keskustaa samaan aikaan. Heidän sotilaansa ovat pelin kalliimpia, mutta roomalaisten jalkaväki on pelin ylivoimaisesti tehokkain. Roomalaisten ratsuväki tosin on heikompi kuin muilla heimoilla lukuun ottamatta Equites Caesarista, joka on ratsuväessä pelin eniten viljaa vievä ja ylivoimaisesti tehokkain hyökkäävä-yksikkö.

Lisäksi Travianissa pelaajat, yleensä suuremmat pelaajat, voivat koota "nyrkkiä" itselleen. Sanalla nyrkki tarkoittaa suurta sotajoukkoa. Nyrkki koostuu yleensäkin kymmenistä tuhansista yksiköistä, ja yleensä nämä "nyrkit" tuhotaan lopuksi Maailmanihme-kyliin ihmeen nousun hidastamiseksi. Myös liittoumat voivat kerätä nk. "nyrkkiveroa" jollekin liittouman pelaajista, mutta normaalisti suositaan henkilökohtaisia "nyrkkejä".

Laajentaminen Muokkaa

Travianissa yhdellä pelaajalla voi olla monta kylää. Kyliä voi perustaa ja vallata, kun palatsi tai virka-asunto on tasolla 10/20 (palatsilla myös taso 15) ja kulttuuripisteitä on kertynyt riittävästi. Palatseja voi olla vain yksi kerrallaan, ja kylän voi tällöin muuttaa pääkaupungiksi (jota ei voi vallata). Virka-asunnon voi taas rakentaa jokaiseen kylään. Kun palatsi tai virka-asunto on tarvittavalla tasolla voi luoda uudisasukkaita, joita tarvitaan kolme uuden kylän luomiseen. Myös senaattorilla tai päälliköllä voi vallata kyliä (normaalihyökkäyksellä), sillä tällöin tuon kylän uskollisuus laskee. Kylä liittyy hyökkäävän pelaajan valtakuntaan, kun uskollisuus laskee nollaan. Senaattorin tai päällikön saamiseksi pitää myös kokoontumispisteen olla tasolla 5 teutoneilla, kun taas gallialaisilla ja roomalasilla tasolla 10 ja akatemian täytyy olla tasolla 20. Päällikkö/senaattori kehitetään akatemiassa ja koulutetaan virka-asunnossa tai palatsissa.

Aiheesta muualla Muokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki